1.1 програма навчальної дисципліни для першого курсу

Засоби розвитку фізичних якостей, підвищення фізичної працездатності та підготовленості і функціонального стану.

Тема 3. Оволодіння основами  дозування фізичних вправ, що  спрямовані на розвиток анаеробних та аеробних можливостей. Оволодіння основними  засобами підвищення фізичної підготовленості циклічних і ациклічних вправ, що виконуються до втоми, рівномірним та інтервальним методами в аеробному та змішаному режимах, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей.

Тема 4. Оволодіння основними  засобами розвитку координаційних здібностей та їх удосконалення.  Оволодіння основними  засобами розвитку спритності та їх удосконалення. Оволодіння основами  дозування фізичних вправ при застосуванні степ платформ та фіт-болів, гімнастичних скакалок.  Вивчення комплексів базових вправ фітнесу

Тема 5. Оволодіння основними засобами розвитку гнучкості та їх удосконалення. Оволодіння основними  засобами для складання індивідуальної програми підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності і функціонального стану.

1.2 Програма навчальної дисципліни для другого курсу

Засоби розвитку фізичних якостей, підвищення фізичної працездатності та підготовленості і функціонального стану.

Тема 3.  Вдосконалення володіння основами  дозування фізичних вправ, що  спрямовані на розвиток анаеробних та аеробних можливостей. Вдосконалення володіння основними  засобами підвищення фізичної підготовленості циклічних і ациклічних вправ, що виконуються до втоми, рівномірним та інтервальним методами в аеробному та змішаному режимах, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей.

Тема 4. Вдосконалення володіння основними  засобами розвитку координаційних здібностей та їх удосконалення. Вдосконалення володіння основними  засобами розвитку спритності. Володіння основами  дозування фізичних вправ при застосуванні фіт-болів, гімнастичних скакалок. 

Тема 5. Вдосконалення володіння основними засобами розвитку гнучкості та їх удосконалення. Оволодіння основними  засобами для складання індивідуальної програми підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності і функціонального стану.

 

2. Результати навчання за дисципліною

знати:

- основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

- основи методики оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами і методами  фізичної культури;

- основи професійно-прикладної фізичної підготовки і уміти застосовувати їх на практиці;

- основи фізичного виховання різних верств населення.

вміти:

- застосовувати систематичне фізичне тренування оздоровчої або спортивної спрямованості;

- скласти комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної паузи і хвилинки, комплекс фізичних вправ, що направлений на зміцнення м’язового корсету; комплекси фізичних вправ, які сприяють розвитку гнучкості, швидкості, загальної витривалості та сили, комплекси фізичних вправ для відновлення працездатності розумової втоми.

 

 

 Зав. Кафедрою Фізичного виховання                    Малахова Ж.В.